4 Ekim 2019 Cuma

BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLİK PERİYODU
Baca ve yağlı kanallarının temizliği Belediyelerin yayınlamış olduğu Baca ve Yağlı Kanal Temizletme, Firma Yetkilendirme ve Denetim Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmalıdır. 

Yönetmeliğe göre baca ve yağlı kanalların temizleme periyotları aşağıdaki gibidir:

  •       Sıvı (mazot, fueloil vb.) ve katı yakıt (odun, kömür vb.) ile ısıtılan binaların yakıt depoları, kazan ve bacaları yılda en az altı ayda bir defa temizlenir.

  •       LPG ve doğalgaz kullanılmış olsa dahi tüm bacalarda; otel, lokanta, restoran ve yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerde ocaklarında yemek pişirilip, kızartma işlemi yapılan tüm yerlerin bacaları yılda en az dört ayda bir temizlenmesi veya gerekirse bacaların yenilenmesi zorunludur. Sistemlerin kullanım sıklığına göre yetkili temizlik şirketinin vereceği rapor doğrultusunda bu süre kısalabilir.

  •       Sobalarda odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar iki ayda bir temizlenir (borular kullanıcıların kendileri tarafından temizlenebilir.)
Zuhal SEYHAN
İş Güvenliği Uzmanı

17 Temmuz 2018 Salı

İSG Profesyonellerinden İş Kanununa Aykırı Şekilde Fazla Çalışma Yapanlar Hakkında Önemli Duyuru

6.07.2018

İSG Profesyonellerinden İş Kanununa Aykırı Şekilde Fazla Çalışma Yapanlar Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere; 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süreleri düzenlenmekte olup haftalık azami çalışma süresi 45 (kırkbeş) saat olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte; aynı Kanunun 41 nci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, fazla çalışmanın haftalık 45 (kırkbeş) saati aşan çalışmalar olduğu ve yalnızca tam süreli olarak çalışılan işyerinde yapılabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüzce inceleme yapılacak olup tâbi oldukları ilgili Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla işyerlerinde kısmi veya tam süreli olarak çalışan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinden; yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine aykırı şekilde birden fazla işyerinde İSG profesyoneli olarak veya farklı bir unvanla toplam çalışma süresini aşacak şekilde çalıştığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.