24 Mayıs 2016 Salı

Patlamadan Korunma Dokümanı Hangi İşletmelerde Gereklidir ?

  • Patlamadan Korunma Dokümanı Hangi İşletmelerde Gereklidir ?


  1. LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,
  2. Maden Ocakları,
  3. Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler,
  4. Kimyevi Tahlil Laboratuvarları,
  5. Boya ve Tiner İmalathaneleri,
  6. Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları,
  7. Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,
  8. Boya İşlemi Yapılan/Boyahane İçeren İşletmeler,
  9. Ham Deri İmalathaneleri,
  10. Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,
  11. Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ̆ İmalathaneleri.
  12. Kâğıt Fabrikaları
  13. Aluminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb
  14. LNG, doğalgaz, LPG kullanan tesisler
  15. Oteller
  16. Petrol istasyonları
  17. Arıtma tesisleri

Kısacası patlama tehlikesi olan tüm iş yerleri için hazırlanması gerekmektedir.
 • Saygılar.

21 Mayıs 2016 Cumartesi

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu zorunluluklarına uyulmama durumunda idari yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabilmektedir. 

İş müfettişlerinin yapmış olduğu denetimlere istinaden eksiklik tespit etmesi durumunda aşağıdaki ceza miktarları uygulanmaktadır.

17 Mayıs 2016 Salı

GEZİCİ İSG HİZMETLERİ


GEZİCİ İSG HİZMETLERİ HAKKINDA GENELGE

İSGB ve OSGB'ler standartlara uygun olması ve araç için onay alınması durumunda Gezici Sağlık hizmetlerini sunabilmektedir. Ayrıca araçta görevlendirilecek olan sağlık personeli için de çalışma izni alması yeterli olacaktır. İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.saglik.gov.tr/SHGM/dosya/1-103478/h/gezici-isg-hizmetleri2016-7.pdf 

11 Mayıs 2016 Çarşamba

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALACAK İŞLETMELER

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ

KAYNAK:

10.04.2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe girmiş olan TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE.

KAPSAMDA OLAN İŞLETMELER:

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında
·         Dolduran
·         Paketleyen
·         Yükleyen
·         Gönderen
·         Alıcı
·         Boşaltan
·         Tank-konteyner / taşınabilir tank işletmecileri

KAPSAMDIŞI OLAN İŞLETMELER:

·         Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1[1], C2[2], K1[3], K2[4], L1[5], L2[6], R1[7], R2[8] yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz.

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU:

1.       Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
2.       Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

BAŞVURU SÜRECİ:

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler başvuru belgeleri ile birlikte işletmenin bulunduğu ildeki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurmalıdır.

BAŞVURU BELGELERİ:

a)  Başvuru dilekçesi (EK -1),
                b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri.
·         Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YILDIR.


Zuhal SEYHAN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com

[1] C1 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklar
[2] C2 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklar
[3] K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklar
[4] K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklar
[5] L1 yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar
[6] L2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar
[7] R1 yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar
[8] R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar

ADR YE TARAF ÜLKELER


ADR YE TARAF ÜLKELER


ADR, Devletlerarası bir anlaşmadır ve genel bir yürütücü kurum yoktur. Uygulamada otoyol denetimleri Anlaşmaya Taraf Ülkeler tarafından yapılır ve kural ihlali durumunda faile karşı ulusal kurumun mevzuatına göre yasal işlem yapılır. ADR'nin kendisi herhangi bir ceza öngörmez. Yayımlanma sırasında Anlaşmaya Taraf Ülkeler şunlardır: Arnavutluk, Andora, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Karadağ, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tacikistan, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık.

ADR ye taraf ülkeler ile ticaret yapıyorsanız veya yol güzergahınız bu ülkelerden geçiyor ise ADR hükümlerine uygun hizmet vermeniz gerektiğini 

biliyormuydunuz?


Zuhal SEYHAN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com

9 Mayıs 2016 Pazartesi

OTELLERDE TMGD


TURİZM SEKTÖRÜNDE TMGD (OTELLLERDE TMGD)


TMGD bulundurma zorunluluğu aşağıdaki işletmeleri kapsamaktadır:
1.            Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeler,
2.            Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler.

Bu kapsam maddelerine göre konaklama işletmelerinde kullanılan Tehlikeli Maddelerin kullanım miktarına göre TMGD bulundurma zorunluluğu vardır. Otellerde özellikle tehlikeli maddelerin kullanıldığı departmanlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
·         TEKNİK
·         BAHÇE
·         HOUSE KEEPİNG
·         STEWARD
·         HAVUZLAR
·         BOYAHANE vb

Kullanilan Tehlikeli Maddeler yıllık 50 tonu geçmesi durumunda otellerin de Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları ve TMGD bulundurmaları zorunludur.

Zuhal SEYHAN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com