11 Mayıs 2016 Çarşamba

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALACAK İŞLETMELER

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ

KAYNAK:

10.04.2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe girmiş olan TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE.

KAPSAMDA OLAN İŞLETMELER:

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında
·         Dolduran
·         Paketleyen
·         Yükleyen
·         Gönderen
·         Alıcı
·         Boşaltan
·         Tank-konteyner / taşınabilir tank işletmecileri

KAPSAMDIŞI OLAN İŞLETMELER:

·         Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1[1], C2[2], K1[3], K2[4], L1[5], L2[6], R1[7], R2[8] yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanları kapsamaz.

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU:

1.       Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
2.       Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

BAŞVURU SÜRECİ:

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler başvuru belgeleri ile birlikte işletmenin bulunduğu ildeki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurmalıdır.

BAŞVURU BELGELERİ:

a)  Başvuru dilekçesi (EK -1),
                b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri.
·         Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YILDIR.


Zuhal SEYHAN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com

[1] C1 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklar
[2] C2 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklar
[3] K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklar
[4] K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklar
[5] L1 yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar
[6] L2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar
[7] R1 yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar
[8] R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder