4 Ekim 2019 Cuma

BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLİK PERİYODU
Baca ve yağlı kanallarının temizliği Belediyelerin yayınlamış olduğu Baca ve Yağlı Kanal Temizletme, Firma Yetkilendirme ve Denetim Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmalıdır. 

Yönetmeliğe göre baca ve yağlı kanalların temizleme periyotları aşağıdaki gibidir:

  •       Sıvı (mazot, fueloil vb.) ve katı yakıt (odun, kömür vb.) ile ısıtılan binaların yakıt depoları, kazan ve bacaları yılda en az altı ayda bir defa temizlenir.

  •       LPG ve doğalgaz kullanılmış olsa dahi tüm bacalarda; otel, lokanta, restoran ve yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerde ocaklarında yemek pişirilip, kızartma işlemi yapılan tüm yerlerin bacaları yılda en az dört ayda bir temizlenmesi veya gerekirse bacaların yenilenmesi zorunludur. Sistemlerin kullanım sıklığına göre yetkili temizlik şirketinin vereceği rapor doğrultusunda bu süre kısalabilir.

  •       Sobalarda odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar iki ayda bir temizlenir (borular kullanıcıların kendileri tarafından temizlenebilir.)
Zuhal SEYHAN
İş Güvenliği Uzmanı