27 Ocak 2017 Cuma

BİR ÜST SINIFA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YAPABİLME UZATILDI!!!

Bugünkü resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren Torba Yasa'nın 35. Maddesi gereği,

C sınıfı iş güvenliği uzmanı 01.01.2019 tarihine kadar B sınıfı gibi tehlikeli iş yerlerine,
B sınıfı iş güvenliği uzmanı da 01.01.2020 tarihine A sınıfı çok tehlikeli iş yerlerine iş güvenliği uzmanlığı yapabileceklerdir.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr 

Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi - İş Güvenliği Uzmanı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN İŞLETME DENETİMLERİ


30.12.2016 TARİHİNDE RESMİ GAZEDE YAYINLARAK YÜRÜLÜĞE GİREN TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK gereği, tehlikeli maddeler ile çalışan ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olan işletmelere tehlikeli madde güvenlik danışmanını istihdam etmeyen veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almayan işletmelere üçbin Türk Lirası ceza kesilme durumu mevcuttur.


TEHLİKELİ MADDELER İLE İLGİLİ DETAYLI CEZA MADDELERİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Zuhal SEYHAN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com

25 Ocak 2017 Çarşamba

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİNİN ÖNEMİ!!!

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alması Gereken Ve Henüz Almayan Firmaları Bekleyen Tehlikeler Nelerdir?


            Türkiye 2010 yılında Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayolunda Taşınması Sözleşmesini imzalayarak taraf olmasıyla, ilgili yönetmelik yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli madde taşımacılığı yapıp henüz faaliyet belgesini almayan firmalar, ciddi yaptırım ve cezalara maruz kalacaktır.

Kimlerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alması gerekiyor? Belge alınmaz ise ne gibi sorunlarla karşılaşılır?

            Bir takvim yılı içerisinde 50 ton ve üzeri işlem yapan tüm firmalar, ilgili belgeyi almalıdırlar. Tehlikeli maddeleri paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, alan ve boşaltan, taşınabilir tank ve tank konteyner işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla uğraşan işletmelerin, zorunlu olarak tehlikeli madde faaliyet belgesini almaları gerekiyor.
            Tehlikeli Madde Faaliyet belgesi almak için sadece kapasiteye mi bakılıyor? Bazı ürünlerin taşıması yapıldığında, miktara gerek kalmadan belgeyi almak gerekiyor. Nedir bu ürünler? Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler, Sınıf 6 Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler, Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler ile iştigal eden firmalar, herhangi bir ağırlığa bağlı kalmaksızın belgeyi almalıdırlar. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olmayan firmalara idari para cezaları uygulanır ve faaliyetlerine devam etmelerine izin verilmez. Faaliyet belgesini alması gerekip de almayan firmalara, şikâyetler ve uygulamalardan dolayı yerinde denetimler yapılıp cezai işlemlerde uygulanıyor. Haksız rekabetin önlenebilmesi için bakanlık belgesi olmayan firmalarda, denetimlerine ciddi şekilde ağırlık vermiştir.
            Faaliyet belgesi olan veya olmayan firmalar ADR ve ulusal mevzuat hükümlerine uygun şekilde, Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerini yürütmek durumundadır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmalarda denetim ve uygunluk sürecini yürütecek kişi, ADR hükümlerini iyi bilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları olacaktır. Tehlikeli Madde Faaliyet belgesi alması gereken ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmayan firmalara idari para cezaları uygulanmaktadır.
            Tehlikeli maddelerin insanların, canlıların ve çevrenin güvenliğini sağlayacak şekilde taşınması için ilgili yönetmelikler oluşturulmuş ve uyulması istenmiştir. Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkındaki Yönetmelik de tüm sorumluluklar tek tek belirtilmiş ve kurallara uymayanlara yaptırımlar ve para cezaları uygulanmıştır.

            2010 yılından itibaren ülkemizde ADR kuralları uygulanmaya başlanmış ve günümüzde tüm düzenlemeler oluşturularak denetimler arttırılmıştır. Özellikle karayolları kenarlarında denetim istasyonlarının artmaya başlaması ile, Tehlikeli madde taşıyan firmalara yerinde denetimler yapılmaya başlanmıştır. ADR’ye uygun şekilde süreçlerini tamamlamayan firmaların işbirlikleri her geçen gün kesilmektedir. Müşteri kaybı yaşamamak, cezai duruma düşmemek, can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak için, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanınız ile birlikte ADR’ye uygun olarak çalışmanız gerekiyor.

Zuhal SEYHAN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com