2 Haziran 2016 Perşembe

MSDS (MGBF) FORMLARININ GÜNCELLENME ZORUNLULUĞUMADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ve ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK gereği 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren kimyasal maddelerim MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) formlarının güncellenmesi gerekmektedir.

Neler güncellenecek?


-       Bütün yeni veya değiştirilmiş sınıflandırmalar, maddeler için spesifik konsantrasyon limitlerindeki veya M-faktörlerindeki bütün değişiklikleri içererek, Güvenlik Bilgi Formunuzun 2. Kısmına (Tehlike Tanımlama), 3. Kısmına (İçerik Bilgisi) ve 15. Kısmına yeni etiketlemeniz de dâhil edilmelidir. Yeni bir tehlike cümleciği tam olarak Güvenlik Bilgi Formunun 16. Kısmında (Diğer Bilgiler) bulunacaktır.
-       Güvenlik Bilgi Formunuzun diğer kısımlarının da yeni veya değiştirilmiş sınıflandırılmanın dayandırıldığı bilgiler ile tutarlılığını sağlamak için gözden geçirmeniz gerekecektir.
-       Madde veya karışım sınıflandırmalarınız değiştiyse (tehlikenin ciddiyeti arttı veya azaldıysa), bu değişikliklerin madde veya karışımınızın güvenli olarak yönetimi konusunda nasıl etkileri olacağını, alt-mevzuatların etkilerini dikkate alarak düşünmeniz gerekir.
-       REACH ile bağlantılı olarak Kimyasal Güvenlik Raporundaki bilgilerin, Güvenlik Bilgi Formundaki (7. Kısım (Taşımacılık ve Depolama), 8. Kısım (Patlama Kontrolleri/Kişisel Korunma) veya 13. Kısım (Bertaraf Hususları))’daki bütün güncellemelerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

-       DSD ve DPD kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmamış ancak CLP Tüzüğü kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla sağlık veya çevresel zararlı etkileri olan maddeyi gaz olmayan karışımlarda ağırlık olarak ≥ %1 ve gaz karışımlarda hacimsel olarak ≥ %0.2 eşiğinden fazla içeren karışımlar için yeni Güvenlik Bilgi Formları hazırlamanız gerekebilecektir (REACH Madde 31(3)).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder