12 Aralık 2017 Salı

HANGİ İŞLETMELER PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI KAPSAMI DIŞINDADIR?


1.       Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması:
Bu kapsama hastaneler, klinikler, tıp merkezleri ve diyaliz merkezleri girmektedir. Fakat bu maddede yanlış anlaşılan bir nokta vardır. Bu maddeyi okuduğumuzda hastaneler PKD hazırlamak zorunda değil zannedilebilir. Bu kanı yanlıştır. Hastanelerde hasta odaları, ameliyathaneler gibi tedavinin uygulandığı alanlarda PKD hazırlama zorunluluğu yoktur. Fakat hastanenin doğalgaz hattı, LNG hattı, mazot depoları gibi patlayıcı alan oluşturabilecek bölümlerde PKD hazırlanması gerekmektedir.
2.       01.04.2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması:
Bu maddede geçen gaz yakan cihazları; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105 °C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla kullanılan gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları olarak yönetmelikte tanımlanmıştır.
Bu madde ve bu yönetmeliğe göre örneğin; kazanın kendisi için PKD hazırlanmaz fakat kazanın yakıt hattı için PKD hazırlama zorunluluğu vardır.
TS EN 60079 standardında da PKD kimyasal patlamalar için hazırlanmaktadır. Mekanik patlamalar için PKD hazırlanmamaktadır. Kazanın patlaması mekanik bir patlamadır fakat doğalgaz hattında yaşanan bir boşalmadan dolayı patlama olması kimyasal patlamadır.
3.       Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işetmelerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi:
Bu maddeye örnek olarak; TNT fabrikasında PKD hazırlanmaz fakat havai fişek ve gübre fabrikasında PKD hazırlanmalıdır sonucuna ulaşabiliriz.
4.       Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hva ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması:

Bu maddeye örnek olarak; ADR kapsamında patlayıcı madde taşıyan onaylı araçlar için PKD hazırlanmaz fakat aracın giriş yaptığı alan eğer patlayıcı alan oluşma ihtimali var ise bu alan için hazırlanır. Örneğin, dolum tesisleri, petrol istasyonları için hazırlanır. Araç için değil bölge için hazırlanır.

Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com - zuhalseyhan@adrrisk.com
www.adrrisk.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder