22 Aralık 2016 Perşembe

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET RAPORU BİLDİRİMİ ERTELEMESİ

DUYURU
Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in,tehlikeli madde güvenlik danışmanının (TMGD) görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen TMGD’lerce bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporları, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda, yıllık faaliyet raporlarının bildirimine ilişkin olarak idaremizce yapılan yeni bir değerlendirmede; Tebliğ’in yayımlandığı tarihten bu güne kadar geçen süre zarfında işletmelerce istihdam edilen TMGD’lerin, yıllık faaliyet raporunda yer alacak tehlikeli madde veri istatistiklerinin, işletmelerdeki kayıtlara ulaşımından kaynaklanan sıkıntıların yaşandığı bilgilerinin Bakanlığımıza ulaşması ve yaşanan bu sıkıntılara bağlı olarak 2015 yılı faaliyet raporunun bildirim süresinin uzatılmasına ilişkin yoğun bir talebin olması ayrıca, TMGD’lerin 2015 yılına ait yıllık faaliyet raporu bildiriminde yaşan benzer sıkıntıların, 2016 yılı faaliyet raporunun düzenlenmesinde ve gönderilmesinde de yaşanabileceği ihtimali dikkate alınarak, her iki yıla ait yıllık faaliyet raporlarının ayrı ayrı olarak bildiriminin, 30/06/2017 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
kaynak: http://www.tmkt.gov.tr/ 

İSG-KATİP KEP ADRESİ KAYDI !


İş güvenliği eğitim kurumları ve OSGB ler 01.01.2017 tarihine kadar kep adreslerini İSG-KATİP sistemine kaydetmeleri zorunludur. Aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan firmalar da yetkili kişinin İSG-KATİP sistemine kurum kep adreslerini kaydetme zorunluluğu bulunmaktadır. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yasal bildirimler ve tebligatlar kep adresleri üzerinden yapılacaktır.

KEP ADRESİ OLMAYAN KURUMLAR MALİ MÜŞAVİRLERİNE DANIŞMASI GEREKMEKTEDİR. DETAYLI BİLGİLERİ MALİ MÜŞAVİRLERİNDEN ALABİLİRLER.