4 Kasım 2016 Cuma

ACİL DURUM KROKİSİ NEDİR?

18 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği, işletmeye özel olarak Acil Durum Planları hazırlanmalı ve Acil Durum Krokileri hazırlanmalıdır. 

Acil Durum Nedir?

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Planı Nedir? 

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin
ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planıdır.

Acil Durum Krokilerinde Nereler Belirtilmelidir?

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

Ayrıca Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulmalıdır.

İşletmeler Acil Durum Krokilerinin hazırlanması konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. 

İşletmeniz için mevzuata uygun ve tüm zorunluklarınızı yerine getirecek şekilde Acil Durum Krokilerinizi uzman kadromuz ile hazırlayalım.

Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi
İş Güvenliği Uzmanı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı - SDS Hazırlayıcısı

zuhalseyhan@gmail.com
05069646514

1 Kasım 2016 Salı

BAĞIMSIZ İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMİ

BAĞIMSIZ İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMİ NEDİR?

İşletmenizin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının denetlenmesidir.

İş müfettişlerinin denetimlerinde istedikleri dökümanlar, sahada denetledikleri uygulamalar dikkate alınarak işletmenizin denetlemesini yapmaktayız. Gerçek bir iş müfettişi denetiminden önce tüm eksiklerin giderilmesi herhangi bir idari yaptırım ile karşılaşmanızı önleyecektir.

Bilindiği üzere 6331 sayılı Kanun gereği işletmeler iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurmak zorunda veya bir OSGB'den hizmet almak zorundadır. Dışarıdan alınan iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin denetlemesi de tarafımızdan yapılmış olacaktır. Alınan hizmetin ne kadar yeterli olduğu gün yüzüne çıkacaktır.

Ayrıca denetim sonunda hazırlanacak rapor ve işletme yetkililerine yapılacak olan sunum ile İş Sağlığı ve Güvenliği'nin önemi, iş kazalarının önüne geçmenin işletmeye kazandıracakları konusunda bilgilendirme yapılmış olacaktır.

ÇALIŞMALARIMIZIN EN ÖNEMLİ NOKTASI DA İŞ KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEKTİR.

Saygılarımızla.


Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi
İş Güvenliği Uzmanı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı - SDS Hazırlayıcısı

zuhalseyhan@gmail.com