12 Aralık 2017 Salı

HANGİ İŞLETMELER PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI KAPSAMI DIŞINDADIR?


1.       Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması:
Bu kapsama hastaneler, klinikler, tıp merkezleri ve diyaliz merkezleri girmektedir. Fakat bu maddede yanlış anlaşılan bir nokta vardır. Bu maddeyi okuduğumuzda hastaneler PKD hazırlamak zorunda değil zannedilebilir. Bu kanı yanlıştır. Hastanelerde hasta odaları, ameliyathaneler gibi tedavinin uygulandığı alanlarda PKD hazırlama zorunluluğu yoktur. Fakat hastanenin doğalgaz hattı, LNG hattı, mazot depoları gibi patlayıcı alan oluşturabilecek bölümlerde PKD hazırlanması gerekmektedir.
2.       01.04.2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması:
Bu maddede geçen gaz yakan cihazları; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105 °C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla kullanılan gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları olarak yönetmelikte tanımlanmıştır.
Bu madde ve bu yönetmeliğe göre örneğin; kazanın kendisi için PKD hazırlanmaz fakat kazanın yakıt hattı için PKD hazırlama zorunluluğu vardır.
TS EN 60079 standardında da PKD kimyasal patlamalar için hazırlanmaktadır. Mekanik patlamalar için PKD hazırlanmamaktadır. Kazanın patlaması mekanik bir patlamadır fakat doğalgaz hattında yaşanan bir boşalmadan dolayı patlama olması kimyasal patlamadır.
3.       Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işetmelerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi:
Bu maddeye örnek olarak; TNT fabrikasında PKD hazırlanmaz fakat havai fişek ve gübre fabrikasında PKD hazırlanmalıdır sonucuna ulaşabiliriz.
4.       Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hva ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması:

Bu maddeye örnek olarak; ADR kapsamında patlayıcı madde taşıyan onaylı araçlar için PKD hazırlanmaz fakat aracın giriş yaptığı alan eğer patlayıcı alan oluşma ihtimali var ise bu alan için hazırlanır. Örneğin, dolum tesisleri, petrol istasyonları için hazırlanır. Araç için değil bölge için hazırlanır.

Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com - zuhalseyhan@adrrisk.com
www.adrrisk.com

25 Kasım 2017 Cumartesi

YOUTUBE KANALIMIZI AÇTIK...

Youtube kanalımızı açtık. Kanalımızda iş güvenliği, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD), patlamadan korunma dökümanı ve SDS (kimyasal güvenlik bilgi formları) hakkında bilgilendirmeler yapacağız. Kanalımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANALIMIZA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

KANALIMIZA ABONE OLMAYI VE VİDEOLARIMIZI BEĞENMEYİ UNUTMAYINIZ.

Saygılarımızla.


Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com - zuhalseyhan@adrrisk.com
www.adrrisk.com

11 Ekim 2017 Çarşamba

TÜPRAŞ İZMİR ALİAĞA'DA PATLAMAAliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamada 4 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yılmaz şunları söyledi, 6 işçi  uzun  süredir kullanılmayan bir nafta tankının son kontrolleri yaparken patlamanın  meydana geliyor.İlk etapta 1 işçimiz  hayatını kaybetti. Daha sonra bu sayı arttı ve şu anda 4 işçimiz hayatını kaybetti, 2 işçimiz de yaralı"diye konuştu.  Kaymakam Yılmaz, patlamanın bir iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini belirtti.8 Ekim 2017 Pazar

ARALIK TMGD SINAVINDA ADR 2017 KULLANILACAK

Bakanlığımızca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde 09.12.2017 tarihinde yapılacak TMGD ADR ve TMGD RID+IMDG Kod Sınavında adaylar  www.tmkt.gov.tr adresinde “Mevzuat”-“Uluslararası Sözleşmeler başlığı altında yayımlanan; ADR 2017, RID 2017 ve IMDG Kod 2014 Türkçe dokümanlardan sorumlu olacaklardır.

Kaynak: www.tmkt.gov.tr

3 Temmuz 2017 Pazartesi

İŞ GÜVENLİĞİ ERTELEMESİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (01.07.2017) ile İş Güvenliği Kanunu ertelemesi yapılmıştır. Kanun maddeleri aşağıdadır:
MADDE 85 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
ZUHAL SEYHAN

11 Haziran 2017 Pazar

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI NEDİR?


Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com - zuhalseyhan@adrrisk.com
www.adrrisk.com

24 Nisan 2017 Pazartesi

TMGD TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

22.05.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ 19.04.2017 tarihi itibari ile değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklikler ana başlıklar halinde aşağıdaki şekildedir:

  1. TMGD hizmeti, ya TMGD'nin hizmet verilen firmada istihdam edilmesi ile ya da TMGD Kuruluşu yetki belgesi alan firmalardan hizmet alınarak gerçekleştirilebilecek.
  2. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. TMGDK için yetki belgesi alınması gerekecektir. Yetki alınması için gereken şartlar için tebliğ çıkarılacaktır.
  3. TMGD’ler, firmalarda istihdam edilme yolu ile 5, TMGD Kuruluşundan hizmet alınması durumunda 8 işletmeye hizmet verebilecektir.
  4. TMGD sertifikasından Havayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı kısmı çıkarılmış. Havayolu ile ilgili farklı bir belge düzenlemesi yapılacaktır.
  5. TMGD olabilmek için Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak şartı getirilmiştir.
  6. TMGD eğitim süresi; 64 saat
RID eğitim süresi; 21 saat
IMDG eğitim süresi; 21 saat olmuştur.
1.      TMGD’ler 5 yılda bir yenileme sınavına girecektir.
2.      TMGD’ler en fazla 2 yılda bir 16 saatlik tazeleme eğitimine girecekler. (01.01.2019 tarihinden itibaren aranır.)
3.      TMGD’ler, İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmakla yükümlüdür. (E-devlet üzerinden faaliyet raporu bildirimi kaldırılmış görünüyor. İlk 3 ay içerisinde hazırlıyoruz ve talep edilmesi durumunda www.turkiye.gov.tr web sitesinden bildiriyoruz.)
4.      TMGD, U-net otomasyon sistemine işletme faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerin girişini yapacaktır. İşyeri yetkilisi de onaylayacaktır. (01.01.2018 tarihinden itibaren.)
5.      TMGD’nin görevini yapmadığının tespiti durumunda sertifikası iptal edilir. Değişiklikten önce uyarı yapılıyordu.
6.      TMGD sertifika ücretinde ve idari para cezalarında artış yapılmış.
Saygılarımla..
Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com - zuhalseyhan@adrrisk.com
www.adrrisk.com

18 Mart 2017 Cumartesi

MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?


MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?
Ülkemizde gerek işverenler gerekse İSG profesyonelleri arasında en çok tartışılan ve çözüm aranan konulardan birisi olan mesleki belgelendirme olmaktadır.
Bu karmaşıklığı çözebilmek için iki farklı tanımı iyi bilmek gerekir. Mesleki Eğitim Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi tanımı karıştırılmaktadır.
Meslekî Yeterlilik Belgesi (MYB); Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgelere Mesleki Yeterlilik Belgesi denir.
Mesleki Eğitim Belgesi (MEB); örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitime katılıp başarılı olan kişilere verilen belgelere Mesleki Eğitim Belgesi denir.

İki tanımdan anlaşılacağı gibi MYB ve MEB arasındaki en önemli farklar;
MEB bir eğitimin ardından alınır, MYK için eğitime gerek olmadan direk sınava girilerek alınır.
MEB için Milli Eğitim Bakanlığı’ nın onayladığı kurumlardan eğitimler alınabilir, MYB için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan MYK’ dan akredite olmuş özel eğitim kurumları tarafından yapılan sınavlara girilip alınabilir.
MYB si olan kişinin ayrıyeten MEB almasına gerek yoktur, fakat MEB si olan kişinin MYB si alması zorunludur.
İki belge içinde ortak olan hususta şudur;
‘Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MEB ve MYB şartı aranmaz’
MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ
MEB için gerekli mevzuat düzenlemeleri; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimine Dair Yönetmelikle yapılmıştır.  Bu Yönetmeliğe göre;
(1) Ekteki dosyada yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. MEB olarak kabul edilecek belgeler şunlardır;
a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,
c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,
d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,
g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan(1) kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.
Şu an için özel eğitim kurumları (2) nolu fıkraya göre  Milli Eğitim Bakanlığından onay alıp MEB si vermektedir. Fakat; burada tartışılan en önemli hususta eğer çalışan iş hayatına 1/1/2013’ten sonra başladıysa özel eğitim kurumlarından aldığı MEB geçersiz sayılmaktadır.
MYK’nın resmi web sitesinde Ulusal Meslek standartları yayınlanmaktadır. Yayınlanan bu standartlar arasında işletme bünyesinde yapılan işler yer alıyor ise o işte çalışan personele mutlaka Mesleki Eğitim Belgesi alınmalıdır. ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ.
 Örneğin; otel bünyesinde bulunan bahçıvanların yaptığı iş tehlikeli olarak geçmektedir. MYK’nın yayınladığı Fidan Yetiştiricisi, Meyve Yetiştiricisi, gibi meslek standartları mevcuttur. Bu standartlardan uygun olanların aldırılarak personellerin belgelendirilmeleri gerekmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
MYB için gerekli mevzuat düzenlemeleri 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanuna dayanılarak hazırlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Bu tebliğ; yeni meslek standartları eklendikçe güncellenmektedir) ile belirlenmiştir.

5544 Sayılı MYK Kanuna göre;
EK MADDE 1
(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
(2) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.
(3) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
MYB alınırken yapılan harcamalar, çalışan sınavı kazandığı takdirde devlet tarafından işsizlik fonundan karşılanmaktadır. Sınav ücretlerinin ne kadarlık kısmının devletten karşılanacağı aşağıda verilmiştir.

Sonuç olarak; MYB ve MEB birbirinde çok farklı kavramlardır. İlgili Tebliğde meslek standardı yayınlanmış çalışanlarımıza MYB aldırmamız gereklidir. Çünkü; ÇSGB den yapılan açıklamada zorunluluğun ertelenmeyeceği fakat belge zorunluluğu için denetimlerde 2017 yılı başına kadar bir uygulama yapılmayacağını bildirdi. Belge zorunluluğun uzatıldığına dair bir mevzuat yayınlanmadı, yaşanılacak herhangi bir iş kazasında yargı sürecinde çalışanın MYB olup olmadığı sorulacaktır.


Saygılarımla.

Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com - zuhalseyhan@adrrisk.com
www.adrrisk.com

17 Mart 2017 Cuma

KİMLER HİJYEN EĞİTİMİ ALMALIDIR? NEREDEN ALMALIDIR?

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre gıda ile teması bulunan personellerin hijyen eğitimlerinin aldırılması gerekmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi itibari ile 27 konu başlığı altında hijyen eğitimleri verilmekte idi. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22.10.2015 tarih ve 10594077 sayılı makam onayı ile Hijyen Eğitimleri aşağıdaki şekilde birleştirilmiştir:

UYGULAMADAN KALDIRILAN PROGRAMLAR
TANIMLANAN PROGRAMLAR
Gıda Teknolojisi
Sağlık
Çay Üretimi ve İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen
Eğitimi
Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üretimi
Hijyen Eğitimi
Gıda Kontrol Elemanı Hijyen Eğitimi
Hububat İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
Sebze ve Meyve İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
Süt İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
Zeytin İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
Pazarlama ve Perakende
Kantin İşletmeciliği Hijyen Eğitimi
Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı
Hijyen Eğitimi
Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
Toplum Sağlığını Koruyucu Hizmetler
Su Temini (Üretimi) Hijyen Eğitimi
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Aşçı Hijyen Eğitimi
Bar Görevlisi (Barmen) Hijyen Eğitimi
Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Hijyen Eğitimi
Otel/Motel ve Lokanta Yöneticileri Hijyen Eğitimi
Pastacı Hijyen Eğitimi
Servis Görevlisi (Garson) Hijyen Eğitimi
Şef (Yiyecek Hazırlama ve Sunum Hizmetleri)
Hijyen Eğitimi
Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri
Sağlık
Cilt Bakımı Hijyen Eğitimi
Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetlerinde Çalışanlar
İçin Hijyen Eğitimi
Dövme ve Takı (Piercing) Hijyen Eğitimi
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde İşyeri
Sahipleri ve İşletenlerin Hijyen Eğitimi
Kuaför (Kadın/Erkek) Hijyen Eğitimi
Makyaj Hijyen Eğitimi
Vücut Bakımı Hijyen Eğitimi
Kaplıca, Hamam ve Sauna Görevlisi Hijyen Eğitimi

Yukarıdaki işlerde çalışan personeller için hijyen eğitimi aldırılması yeterlidir.
Hijyen eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilebilmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşların listesi için de aşağıdaki linki takip edebilirsiniz.


Saygılar.


Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com - zuhalseyhan@adrrisk.com
www.adrrisk.com

15 Şubat 2017 Çarşamba

TMGD KAPSAMINDA KİMYASAL TEDARİKÇİMİZDEN İSTEMEMİZ GEREKEN BELGELER

İşletmelerimizde kullanılan kimyasalların bazıları ADR kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle kimyasal tedarikçisinden aşağıdaki belgelerin istenmesi gerekmektedir:

1. İşletme Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) kopyası

2. İşletme Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı görevlendirmek zorundadır. Danışmanın TMGD sertifikası kopyası

3. Taşıma işini gerçekleştiren araçların onay belgeleri. Ürün teslimatına gelen tüm araçların onay belgeleri olmalıdır. Her araç için ayrı ayrı onay belgelerinin kopyası.

4. Kimyasal taşınan tankların, bidonların, şişelerin onay belgelerinin kopyası.

5. Taşıma işini gerçekleştiren personellerin yetkinlik ve eğitim belgeleri kopyası (SRC 5, bilgilendirme eğitim belgeleri, iş güvenliği eğitim belgeleri)

6. Taşıma evraklarının kopyası (Her taşıma işinde ayrı evrak olacak şekilde)

7. Araçta bulunması gereken Taşıma Talimatları’nın kopyası.

8. Araçta bulunan teçhizatların listesi (araç teçhizatları, kişisel koruyucu donanımlar gibi)

9. Muafiyet kapsamında taşıma yapılıyor ise hangi muafiyet olduğu, hangi kimyasallar için olduğu ve Muafiyet yazısı.

Zuhal SEYHAN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
İş Güvenliği Uzmanı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com - zuhalseyhan@adrrisk.com

4 Şubat 2017 Cumartesi

27 Ocak 2017 Cuma

BİR ÜST SINIFA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YAPABİLME UZATILDI!!!

Bugünkü resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren Torba Yasa'nın 35. Maddesi gereği,

C sınıfı iş güvenliği uzmanı 01.01.2019 tarihine kadar B sınıfı gibi tehlikeli iş yerlerine,
B sınıfı iş güvenliği uzmanı da 01.01.2020 tarihine A sınıfı çok tehlikeli iş yerlerine iş güvenliği uzmanlığı yapabileceklerdir.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr 

Zuhal SEYHAN
Endüstri Mühendisi - İş Güvenliği Uzmanı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN İŞLETME DENETİMLERİ


30.12.2016 TARİHİNDE RESMİ GAZEDE YAYINLARAK YÜRÜLÜĞE GİREN TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK gereği, tehlikeli maddeler ile çalışan ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olan işletmelere tehlikeli madde güvenlik danışmanını istihdam etmeyen veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almayan işletmelere üçbin Türk Lirası ceza kesilme durumu mevcuttur.


TEHLİKELİ MADDELER İLE İLGİLİ DETAYLI CEZA MADDELERİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Zuhal SEYHAN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com

25 Ocak 2017 Çarşamba

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİNİN ÖNEMİ!!!

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alması Gereken Ve Henüz Almayan Firmaları Bekleyen Tehlikeler Nelerdir?


            Türkiye 2010 yılında Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayolunda Taşınması Sözleşmesini imzalayarak taraf olmasıyla, ilgili yönetmelik yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli madde taşımacılığı yapıp henüz faaliyet belgesini almayan firmalar, ciddi yaptırım ve cezalara maruz kalacaktır.

Kimlerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alması gerekiyor? Belge alınmaz ise ne gibi sorunlarla karşılaşılır?

            Bir takvim yılı içerisinde 50 ton ve üzeri işlem yapan tüm firmalar, ilgili belgeyi almalıdırlar. Tehlikeli maddeleri paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, alan ve boşaltan, taşınabilir tank ve tank konteyner işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla uğraşan işletmelerin, zorunlu olarak tehlikeli madde faaliyet belgesini almaları gerekiyor.
            Tehlikeli Madde Faaliyet belgesi almak için sadece kapasiteye mi bakılıyor? Bazı ürünlerin taşıması yapıldığında, miktara gerek kalmadan belgeyi almak gerekiyor. Nedir bu ürünler? Sınıf 1 Patlayıcı Maddeler, Sınıf 6 Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler, Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler ile iştigal eden firmalar, herhangi bir ağırlığa bağlı kalmaksızın belgeyi almalıdırlar. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olmayan firmalara idari para cezaları uygulanır ve faaliyetlerine devam etmelerine izin verilmez. Faaliyet belgesini alması gerekip de almayan firmalara, şikâyetler ve uygulamalardan dolayı yerinde denetimler yapılıp cezai işlemlerde uygulanıyor. Haksız rekabetin önlenebilmesi için bakanlık belgesi olmayan firmalarda, denetimlerine ciddi şekilde ağırlık vermiştir.
            Faaliyet belgesi olan veya olmayan firmalar ADR ve ulusal mevzuat hükümlerine uygun şekilde, Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerini yürütmek durumundadır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmalarda denetim ve uygunluk sürecini yürütecek kişi, ADR hükümlerini iyi bilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları olacaktır. Tehlikeli Madde Faaliyet belgesi alması gereken ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmayan firmalara idari para cezaları uygulanmaktadır.
            Tehlikeli maddelerin insanların, canlıların ve çevrenin güvenliğini sağlayacak şekilde taşınması için ilgili yönetmelikler oluşturulmuş ve uyulması istenmiştir. Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkındaki Yönetmelik de tüm sorumluluklar tek tek belirtilmiş ve kurallara uymayanlara yaptırımlar ve para cezaları uygulanmıştır.

            2010 yılından itibaren ülkemizde ADR kuralları uygulanmaya başlanmış ve günümüzde tüm düzenlemeler oluşturularak denetimler arttırılmıştır. Özellikle karayolları kenarlarında denetim istasyonlarının artmaya başlaması ile, Tehlikeli madde taşıyan firmalara yerinde denetimler yapılmaya başlanmıştır. ADR’ye uygun şekilde süreçlerini tamamlamayan firmaların işbirlikleri her geçen gün kesilmektedir. Müşteri kaybı yaşamamak, cezai duruma düşmemek, can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak için, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanınız ile birlikte ADR’ye uygun olarak çalışmanız gerekiyor.

Zuhal SEYHAN
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tel: 05069646514
E-posta: zuhalseyhan@gmail.com